Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školní jídelna

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 Typy úhrady:

- hotově - první tři dny v měsíci v kanceláři ŠJ

ŽÁDÁME RODIČE O DODRŽENÍ URČENÉHO TERMÍNU!

- převodem z účtu na účet – platby jsou zapsány ve školní jídelně každý pracovní den. Všechny zaslané platby v době letních prázdnin zapisujeme až poslední týden v srpnu.

Nedoporučujeme zadávat trvalé příkazy (rušení příkazu na prázdniny, nebo při dlouhodobé nemoci dítěte).

Každodenní přímé vklady nejsou možné z důvodu vysokých nákladů spojených s poplatky za manipulaci s penězi na přepážkách, které nejsme schopni krýt. Žádáme Vás proto, abyste akceptovali výhradně v tomto případě zasílání peněz převodem z Vašeho účtu.

Pokyny pro přesné vyplnění bezhotovostní platby:
Číslo účtu školy - 1422355359/0800 (Česká spořitelna Zlín)
Variabilní symbol (VS) - evidenční číslo žáka (přidělí vedoucí školní jídelny)
Konstantní symbol (KS) - 0558
Popis pro příjemce - např. Novák Jan stravné

Pokud bude některý symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází ke zbytečnému dohledávání. Z uvedeného vyplývá, že strávník má vedeno vlastní konto pod svým rodným číslem. I v případě sourozenců platí zásada: jeden strávník = jeden příkaz.

 

Výdej obědů pro žáky školy
11.30 - 14,00 hod. Oběd se vydává proti elektronické kartě nebo čipu, které je možné zakoupit vždy první tři dny v měsíci.

Odhlašování nebo přihlašování obědů
Osobně v jídelně školy na elektronickém zařízení nebo telefonicky pouze na telefonním čísle 577226580. V případě zájmu Vám sdělí administrativní pracovníce školní jídelny i zůstatek limitu na kartě Vašeho dítěte a další informace.

Kontakt
Vedoucí školní jídelny: Olga Bednaříková, tel: 577226580, e-mail: jidelna@zskom1.cz

 

Mléčné a jogurtové kreditky 2010/2011
Přihlášením na internetové stránky https://automaty.come.cz (číslo karty a heslo je na kreditce) si můžete kontrolovat stav účtu, vybrané výrobky a také zablokovat zboží, které nechcete, aby si Vaše dítě z automatu kupovalo.

Mléko a ovoce do škol
- V letošním roce se mění cena výrobků – neochucené mléko za 5,70 Kč, ochucené za 6,90 Kč dle aktuálního cenového výměru Ministerstva financí. Nárok zůstává = 1 mléčný výrobek na 1 vyučovací den.
- Ovoce je zdarma pro žáky 1. – 5. tříd, žák má nárok na jednu porci ovoce měsíčně.
- Stávající kreditky zůstávají v platnosti, novým žákům se vydávají nové kreditky ve školní jídelně, u okénka na platbu stravného každé ráno do 8.00 hod.
- Při převodu kreditu ze ztracené kreditky na novou se účtuje administrativní poplatek 10,- Kč, který bude odečten z výše převáděného kreditu.

 

Pokyny ke stravování

l. Přihláška ke stravování
Strávník, který bude využívat bezhotovostní platby, musí vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny. Řádně vyplněnou přihlášku vrátí do kanceláře ŠJ.

2. Placení stravného
Stravné se platí do 20. dne měsíce na příští měsíc (př. do 20. srpna při úhradě na září, pak každý následující měsíc stejně). Po odevzdání přihlášky zaslat z peněžního ústavu na účet školy peníze, minimálně na jeden měsíc. Nedoporučujeme zadávat trvalé příkazy při bezhotovostní platbě (rušení příkazu na prázdniny nebo při dlouhodobé nemoci dítěte). Výhodnější je poukázat stravné jednorázově na 1 i více měsíců.

Typy úhrady:
- hotově - první tři dny v měsíci v kanceláři ŠJ - ŽÁDÁME RODIČE O DODRŽENÍ URČENÉHO TERMÍNU!
- převodem z účtu na účet

Upozorňujeme, že vlastní převod peněz z jiného bankovního ústavu na účet školy trvá minimálně 2 dny. Přímé vklady nejsou možné z důvodu vysokých nákladů spojených s poplatky za manipulaci s penězi na přepážkách, které nejsme schopni krýt. Žádáme Vás proto, abyste akceptovali výhradně v tomto případě zasílání peněz převodem z Vašeho účtu.

Pokyny pro přesné vyplnění bezhotovostní platby:
Číslo účtu školy - 1422355359/0800 (Česká spořitelna Zlín)
Variabilní symbol (VS) - evidenční číslo žáka (přidělí vedoucí školní jídelny)
Konstatní symbol (KS) - 0558
Popis pro příjemce - např. Novák Jan stravné

Pokud bude některý symbol zapsán chybně, vzniká problém s identifikací plátce a dochází ke zbytečnému dohledávání. Z uvedeného vyplývá, že strávník má vedeno vlastní konto pod svým rodným číslem. I v případě sourozenců platí zásada: jeden strávník = jeden příkaz.

3. Poplatky za stravování
Školní stravování se řídí výživovými normami odpovídajícími věku dítěte

Věková skupina

Cena obědů

I. 7 - 10 let

19,- Kč

II. 11 - 14 let

20,- Kč

III. 15 - 18 let

22,- Kč

 

Nutnost spočítat výši stravného na měsíc, protože se množí případy, kdy děti koncem měsíce zůstávají bez kreditu a možnosti stravy.

4. výdej obědů - doba výdeje: 11.30 - 14.00
Výdej stravy se provádí výhradně proti předložení elektronické karty nebo čipu (platí po celou dobu školní docházky). Při ztrátě nebo znehodnocení se vystaví nová za poplatek 100,- Kč.

5. Odhlašování a přihlašování obědů
Den předem, nejpozději příslušný den do 8 hod. osobně u prodeje stravenek nebo telefonicky pouze na tel. čísle 577226580. Připomínáme všem rodičům, jejichž děti se stravují ve školní jídelně, že mají povinnost, pokud jejich dítě onemocní, nahlásit tuto skutečnost nejpozději do 8. hodiny ranní školní jídelně, která pak následně objednané obědy zruší. Hodnota celého oběda je 47,- Kč, z toho rodiče platí pouze výdaje za potraviny (19,-, 20,-, 22,- Kč), ostatní náklady (režijní, mzdové…) hradí stát. Dítě, které onemocní, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole, kdy si může odnést jídlo domů. Na dny následující , tj. od druhého dne nemoci, se dle platných předpisů (Vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování, §4 odst.9 a §2 odst.7) již toto zvýhodnění nevztahuje. Pokud by si chtěl strávník odebírat oběd v době nepřítomnosti ve škole, má možnost v rámci doplňkové činnosti, tzn. za plnou hodnotu bez zisku – 47 Kč.

6. Vyúčtování
1x ročně k 30.6. Zůstatek finančních prostředků se převádí do následujícího školního roku.

Ředitelství 4.ZŠ si vyhrazuje právo zrušit bezhotovostní platbu v případě nedostatku finančních prostředků.

 

Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala pokud možno bez chyb a k Vaší spokojenosti. Při vzniku jakéhokoliv problému jsme ochotni osobně nebo telefonicky Vaše připomínky řešit v kanceláři jídelny nebo ředitelny školy.

 
 

 


Poslední fotografie


Kontakt

Sdružení rodičů Montessori Zlín

třída Montessori MI
tř.uč.Mgr.Gábina Strouhalová
Havlíčovo nábř.3114
760 01 Zlín
strouhalova@zskom1.cz

577044713

srmzM1@seznam.cz

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 92046
Měsíc: 2506
Den: 92